Manteniment preventiu

Més informació a  info@mim.cat
MIM sabem que el manteniment no és una funció “miscelànea”,  produeix un bé real, que es pot resumir en: capacitat de produir amb qualitat, seguritat i rendibilitat.
Aquest tipus de manteniment sorgeix de la necessitat de rebaixar el correctiu i tot el que representa. Pretén reduir la reparació mitjançant una rutina de inspeccions periòdiques i la renovació dels elements danyats, si la segona i tercera no es realitzen, la primera és inevitable.

AVANTATJES:

  • SABEM QUÉ ÉS I DE QUÉ ES TRACTA, el manteniment  periòdic reporta una òptima conservació, amb el que és indispensable una aplicació eficaç per contribuir a un correcte sistema de qualitat i a la millora dels continus.
  • APLIQUEM METODOLOGIES DE MILLORES DE PROCESSOS COM 6 SIGMA, per aconseguir una reducció del correctiu que representarà una reducció de costos de producció i un augment de la disponibilitat, aixó possibilita una planificació dels treballs del departament de manteniment, així como una previsió dels recanvis o mitjans necessaris.
  • CAPACITAT DE NEGOCIACIÓ. Es concreta de mutu acord el millor moment per realitzar l’aturada de les instal·lacions de producció.
  • MÍNIMA INVERSIÓ PER PART DELS NOSTRES CLIENTS en infraestructura i mà d’obra ESPECIALITZADA. El desenvolupament de plans de manteniment s’ha de realitzar per tècnics especialitzats.
  • TENIM CAPACITAT D’ANÀLISI , si no es fa un correcte anàlisi del nivell de manteniment preventiu, es pot sobrecarregar el cost de manteniment sense millores substancials en la disponibilitat.
  • EL NOSTRE EQUIP ESTÀ IMPLICAT, I SOM CREATIUS , els treballs rutinaris, quan s’allarguen en el temps,  produeix falta de motivació, motiu pel qual s’han de crear sistemes imaginatius per convertir un treball  repetitiu en un treball que generi satisfacció i compromís. La implicació dels operaris de preventiu és indispensable per l’èxit del plà.

Treballem amb els nostres clients com si fóssim un departament més, i així obtenen els avantatges que tenen les grans firmes.

Related Entries