Manteniment predictiu

Més informació a  info@mim.cat 

A MIM creiem en la tècnica de pronosticar el punt futur de falla d’un component d’una màquina, que aquest component es pugui reemplaçar en base a un pla, just abans que falli. Així el temps mort de l’equip es minimitza i la vida del component es maximitza.

El manteniment PREDICTIU requereix d’una organització i una metodologia detallada, per això comptem amb:

  • ORGANITZACIÓ:
  1. MITJANS per al mesurament de diversos paràmetres que mostrin una relació predictible amb el cicle de vida del component. Aquests paràmetres són:

TERMO GRAFIES, SOROLLS, QUALITAT DELS OLIS, NIVELL D’IL·LUMINACIÓ, NIVELL D’HUMITAT, BRUTÍCIA ALS LÍQUIDS, CONSUM ENERGÈTIC.

  1. Equip especialitzat, ja que el nostre equip ve del món del manteniment de l’automòbil i es manté en formació contínua.

3. Suport informàtic per a realitzar la recollida de dades, emmagatzemar l’històric i l’anàlisi dels mateixos, així com monitoratge en continu amb programa d’alarmes que ens notifiquen l’error fins i tot per correu electrònic desitjat.

  • METODOLOGIA de les inspeccions:

o Un cop determinada la factibilitat i conveniència de realitzar un manteniment predictiu a una màquina o unitat, el pas següent és determinar la o les variables físiques a controlar que siguin indicatives de la condició de la màquina. L’objectiu d’aquesta part és revisar en forma detallada les tècniques comunament usades en el monitoratge segons condició, de manera que serveixin de guia per a la seva selecció general. La finalitat del monitoratge és obtenir una indicació de la condició (mecànica) o estat de salut de la màquina, de manera que pugui ser operada i mantinguda amb seguretat i economia.

Per monitoratge, es va entendre en els seus inicis, com el mesurament d’una variable física que es considera representativa de la condició de la màquina i la seva comparació amb valors que indiquen si la màquina està en bon estat o deteriorada. Amb l’actual automatització d’aquestes tècniques, s’ha estès l’accepció de la paraula monitoratge també a l’adquisició, processament i emmagatzematge de dades. D’acord als objectius que es pretén assolir amb el monitoratge de la condició d’una màquina ha de distingir entre vigilància, protecció, diagnòstic i pronòstic.

Vigilància de màquines. El seu objectiu és indicar quan hi ha un problema. Ha de distingir entre condició bona i dolenta, i si és dolenta indicar com de dolenta és.

Protecció de màquines. El seu objectiu és evitar falles catastròfiques. Una màquina està protegida, si quan els valors que indiquen la seva condició arriben a valors considerats perillosos, la màquina s’atura automàticament.

Diagnòstic de falles. El seu objectiu és definir quin és el problema específic.

Previsió de vida. El seu objectiu és estimar quant temps més podria funcionar la màquina sense risc d’una falla catastròfica.

MILLOREM LA PRODUCTIVITAT, LA SEGURETAT, LA QUALITAT I TOT AIXÒ ESTALVIANT COSTOS.

 

Related Entries