Manteniment correctiu

Més informació a: info@mim.cat

A  MIM sabem que el manteniment no és una opció “miscel·lània”, produeix un bé real, que pot resumir-se en: capacitat de produir amb qualitat, seguretat i rendibilitat.

AVANTATGES:

Tenim un equip preparat per a la intervenció, per la qual cosa la solució de l’avaria és ràpid i la reposició de l’element en la majoria dels casos es realitza amb el mínim temps.

Els nostres clients no necessiten una infraestructura excessiva, per tant els costos fixos seran els mínims per als nostres clients.

En el correctiu prioritzem l’experiència i la perícia dels operaris per davant de la capacitat d’anàlisi o d’estudi del tipus de problema que es produeixi.

Assessorem al client que aquest és el tipus de manteniment adequat per a tots aquells equips que no intervenen de manera instantània en la producció, on la implantació d’un altre sistema resultaria poc econòmic.

Realitzem operacions de correctius per assegurar la qualitat de la reparació, el temps de parada de l’equip, els mitjans necessaris i les precaucions a prendre a nivell de seguretat i salut siguin les adequades.

Treballem amb el client perquè el temps d’intervenció quan es produeixen parades, sigui el menor possible.

En realitzar operacions estàndard o específiques correctives, evitem el que normalment sol succeir quan s’intervé en una reparació correctiva, ja que aquestes es solen realitzar amb una baixa qualitat en les reparacions a causa de la rapidesa en la intervenció, i la prioritat de reposar abans que reparar definitivament, pel que produeix un hàbit a treballar defectuosament, sensació d’insatisfacció i impotència, ja que aquest tipus d’intervencions sovint generen altres al cap del temps per mala reparació, per tant serà molt difícil trencar amb aquesta inèrcia.

Objectius del Manteniment:

El disseny i implementació de qualsevol sistema organitzatiu i la seva posterior informatització ha de sempre tenir present que està al servei d’uns determinats objectius. Qualsevol sofisticació del sistema ha de ser contemplada amb gran prudència en evitar, precisament, que s’emmascaren aquests objectius o es dificulti la seva consecució.

En el cas del manteniment, la seva organització i informació ha d’estar encaminada a la permanent consecució dels següents objectius:

Optimització de la disponibilitat de l’equip productiu.

Disminució dels costos de manteniment.

Optimització dels recursos humans.

Maximització de la vida de la màquina.

Treballem amb els nostres clients com si fóssim un departament més, i així poden obtenir els avantatges que tenen les grans firmes.

Related Entries