Projectes industrials

Més informació a enginyeria@mim.cat

INTEGRACIONS A:

1.- MANUTENCIÓ:

Sistema de transport, integració de maquinària, suportació mecànica.

2.- CLASSIFICACIÓ

Muntatges classificadors, consultoria, disseny fluxos.

3.- AUTOMATITZACIÓ

Disseny i fabricació, robòtica, pneumàtica.

Un dels nostres punts fort són les instal·lacions de manutenció en sistemes logístics. Realitzant un estudi dels fluxos, temps, operatives, etc. plasmem la idea del client en nombres. Ajudem amb la nostra experiència a millorar l’eficiència en la producció en continu així com facilitar el manteniment del sistema. Realitzem el disseny específic del programari depenent de la instal·lació.

  • Instal·lació mecànica de sistemes de transport
  • Fabricació de suportació
  • Muntatge i desmuntatge d’instal·lacions in situ
  • Instal·lació elèctrica i pneumàtica
  • Informe de posada en marxa i eficiència
  • Disseny del programari de la instal·lació

 

Experiència logística = Consultoria + Enginyeria + Programari + Execució

Related Entries