MIM Patchwork Service

Més informació a: info@mim.cat

Canalitza serveis i productes per al món de la indústria, emprant a més de 100 persones, amb un gran potencial d’instal·lacions i mitjans especialitzats per a una correcta integració, que ens permet desenvolupar les nostres activitats en el millor entorn.

ORGANITZACIÓ: La nostra qualitat en serveis i productes és el nostre estendard, per això el nostre equip humà està estructurat seguint una especialització. Ens organitzem per divisions i per sectors d’activitat.

VISIÓ: Ser una referència a Espanya de Serveis i Productes de confiança.

MISSIÓ: Cooperar amb els nostres clients perquè aquests es concentrin únicament en la seva activitat principal. Oferint al nostre equip una qualitat en el treball, formació continuada i un respecte pel medi ambient.

VALORS: Confiança, Iniciativa, Qualitat, Responsabilitat, Perseverança, Honestedat.

Related Entries