Neteges industrials

Més informació a: abarrubes@aristec.cat   I també a +34 93 697 67 82

SERVEIS I QUALITAT MIM PUNT NET. SL

SERVEIS

MIM PUNT NET SL ofereix serveis de neteja de qualsevol naturalesa. Des de neteges generals d’oficines i edificis o espais exteriors per a tot tipus de clients a neteges tècniques d’instal·lacions o equips per a clients amb plantes industrials i de serveis, així com instal·lacions de tot tipus.

Disposem a més de la infraestructura per realització de serveis auxiliars, com consergeria i supervisió, control d’instal·lacions, jardineria, suport per a organització d’esdeveniments, suport a càtering, gestió de residus, suport a la logística inversa, adequació i gestió d’espais interiors i exteriors , recollida de dades per a gestió de processos i outsourcing, com manipulacions, logística i aprovisionament, muntatges auxiliars, serveis de preparació i adaptació de processos i producció, recuperació de materials defectuosos de producció, treballs auxiliars de producció i / o processos. Els nostres processos es regeixen per la normativa vigent tant en temes de Seguretat i Higiene laboral com per a la preservació del Medi Ambient.

QUALITAT

La nostra filosofia es centra en que “Millorar la qualitat” equival a obtenir avantatges competitius a través d’un conjunt d’accions. Aquestes accions poden ser de 4 tipus:

  1. Estandardització dels processos, procediments i operacions.
  2. Auditories en els centres de treball.
  3. Sistema de millora contínua i participació del personal.
  4. Gestió de no conformitats.