C. del Manteniment

Més informació a: info@mim.cat

Com a factors condicionants interns poden esmentar-se:

– La capacitat economico-financera, el volum de producció, comercialitzable en termes rendibles, el crèdit, el tipus de productes i els processos per obtenir-los, etc.

I els factors condicionants externs a l’organització són:

– L’àmbit social, la ubicació geogràfica, la distribució geogràfica de l’organització, la disponibilitat de mà d’obra capaç, serveis, energia, aigua, etc., l’evolució econòmica del mercat, l’absorció del producte o productes.

Conseqüent amb el que diu i com a resultat d’una seriosa anàlisi dels factors enunciats, entre d’altres, podrem decidir la forma en què s’estructurarà el manteniment i realitzar diverses propostes amb els seus avantatges i desavantatges. Manteniment a nivell d’altres àrees de l’empresa, depenent d’algun organisme principal, accionant en forma centralitzada, descentralitzada o mixta.

IMPLANTACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ:

Disposem dels ingredients necessaris per a això:

EQUIP HUMÀ AMB EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENT

PROGRAMA DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT LINX (GMAO).

MITJANS.

Les nostres implantacions i els nostres clients avalen el citat.

Què és LINX? Linx és un programari informàtic (GMAO) per gestionar completament un departament de manteniment.

Linx facilita i automatitza la planificació del manteniment preventiu, alhora que li permet un control exhaustiu de totes les dades crítics en la gestió del manteniment, obtenint la informació necessària per gestionar millor els recursos i detectar anomalies.

El gran avantatge d’Linx està en la facilitat d’ús, la seva amigabilitat i la seva ràpida implantació.

“En SPI vam dissenyar aplicacions perquè la màquina (ordinador) s’adapti a la persona, no la persona a la màquina”

S’adapta a qualsevol empresa i a qualsevol sector que realitzi tasques de manteniment: Industrial o d’Edificis.

El producte es presenta en 2 versions:

Monoempresa – Per realitzar la gestió d’1 sola empresa.

Multiempresa – Per poder gestionar 5, 10 o il·limitades empreses (grups, empreses de serveis, etc.)

La ràpida amortització del producte el fa realment atractiu per a qualsevol companyia.

Linx està englobat dins de la família de programari GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador), i orientat a facilitar i millorar la gestió del manteniment en totes les companyies. Tots els nostres clients han millorat en la gestió i estalviat diners.

MILLOREM LA PRODUCTIVITAT, LA SEGURETAT, LA QUALITAT I TOT AIXÒ ESTALVIANT COSTOS.

Related Entries